Tietosuojailmoitus

Continental Rengas Oy käsittelee tietojasi verkkosivuston generaltire.fi yhteydessä soveltuvien oikeussäännösten mukaisesti.


1. Yleistä
Continental Rengas Oy kerää, käsittelee ja käyttää sinua koskevia henkilötietoja verkkosivuston liittyvän sopimuksen täytäntöönpanon generaltire.fi tarkoituksessa. Tiedot voidaan luovuttaa Continental Rengas Oy Saksan osakeyhtiölain 15 pykälän ja sitä seuraavien pykälien mukaisille tytäryhtiöille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, kuten Continentalin yritystä koskevissa sitovissa säännöissä määrätään.
Tietoja voidaan arvioida raportointitarkoituksessa (esim. tilastot), jos lainsäädännössä niin sallitaan ja/tai määrätään.
Tietojasi kerätään, käsitellään ja käytetään vain soveltuvien tietosuoja-asetusten (esim. suostumuksesi) mukaisesti.
Siirrämme tietoja palveluntarjoajallemme, palveluntarjoajan

- Materna GmbH, Voßkuhle 37, 44141 Dortmund, Germany

- ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation, Köpenicker Str. 9, 10997 Berlin, Germany and

- mmpro film- und medienproduktion GmbH, Fidicinstraße 3, 10965 Berlin, Germany., verkkosivuston generaltire.fi (esim. tekninen tuki) tarjoamisen mahdollistamiseksi. Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation and mmpro film- und medienproduktion GmbH kerää ja käsittelee henkilötietojasi puolestamme, sikäli kun se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi (tiedonkäsittelysopimuksen perusteella, tai jos Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation and mmpro film- und medienproduktion GmbH on EU:n ulkopuolella, EU:n vakiosopimuslausekkeiden perusteella).

 

Kaikkia tietojasi käsitellään lakisääteisten määräysten mukaisesti ehdottoman luottamuksellisina.


2. Tietojen kerääminen ja käsittely

Continental Rengas Oy tallentaa henkilötietoja, jotka koskevat sen verkkosivuston palvelujen generaltire.fi käyttäjiä, vain jos siihen on annettu suostumus. Tallennettavat tiedot koskevat ainoastaan vierailun päivämäärää ja aikaa, vierailtuja sivuja, kohdistimen käyttöä verkkosivustolla, käytettyjä sivutoimintoja sekä verkkosivustoa, jolta käyttäjä on siirtynyt Continentalin sivustoille. IP-osoite siirretään anonyymisti, ja sitä käytetään ainoastaan maantieteellisen sijainnin määrittämiseen kaupungin tarkkuudella. Continental Rengas Oy käyttää näitä tietoja verkkosivuston käytön mittaamiseen, tilastojen tuottamiseen sekä sivuston kautta tarjottavien palvelujen ja tietojen kehittämiseen.


Käyttäjän henkilötietoja käytetään ainoastaan kyselyjen käsittelyyn annetun suostumuksen puitteissa tai soveltuvien tietosuoja-asetusten mukaisesti. Continental on lainsäädännöstä johtuvien vaatimusten perusteella ottanut käyttöön maailmanlaajuiset ja yhdenmukaiset sisäiset tietosuojasäännöt (yritystä koskevat sitovat säännöt), joissa on määrätty henkilötietojesi suojaamisesta.

Continental Rengas Oy tallentaa verkkosivustoille syötettyjä tietoja tai prosesseja varten annettuja tietoja, kuten nimiä, yritysten nimiä, sähköpostiosoitteita, osoitteita ja puhelinnumeroita, ainoastaan kanssasi käytävää henkilökohtaista viestintää varten. Tietoja säilytetään ja/tai käytetään ainoastaan tiedustelusi/palautteesi/kilpailuun osallistumisesi käsittelemiseksi. Tietosi poistetaan, kun tiedustelusi/palautteesi käsittely on saatu päätökseen, jos tietojen poisto ei ole ristiriidassa lainsäädännöstä johtuvan säilytysvelvollisuuden kanssa.


3. Rekisteröidyn oikeudet

3.1 On hyvä huomata, että rekisteröidyn asemassa sinulla on seuraavat EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta (GDPR-asetus) johtuvat oikeudet koskien henkilötietojesi käsittelyä:

 

Ilmoitusoikeudet, GDPR-asetuksen 13 ja 14 artiklat

Oikeus saada pääsy tietoihin, GDPR-asetuksen 15 artikla
Oikeus tietojen oikaisemiseen, GDPR-asetuksen 16 artikla
Oikeus tietojen poistamiseen, GDPR-asetuksen 17 artikla
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen, GDPR-asetuksen 18 artikla
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, GDPR-asetuksen 20 artikla

 

Jos sinulla on kysyttävää tästä, ota yhteys tietosuojavaltuutettuumme sähköpostitse osoitteessa: dataprotection@conti.de

 

3.2 GDPR-asetuksen 21 artiklan mukaan sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi keräämiseen, käsittelyyn/säilyttämiseen ja käyttöön. Suostumus on peruutettava kirjoittamalla Continental Rengas Oy, Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo, Finland tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen etunimi.sukunimi@conti.de.

 

3.3 Voit milloin tahansa ottaa yhteyden tietosuojavastaaviimme kirjallisesti (ml. sähköposti), jos sinulla on kysyttävää tai haluat tehdä valituksen. Sähköposti: dataprotection@conti.de. Voit myös ottaa yhteyden mahdollisiin toimivaltaisiin tietosuojaviranomaisiin.

 

4. Tallennettujen tietojen suojaaminen 

Yrityksemme ja Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation and mmpro film- und medienproduktion GmbH käyttävät teknisiä ja organisatorisia turvatoimia antamiesi henkilötietojen suojaamiseksi muuttamiselta, häviämiseltä ja tuhoamiselta sekä luvattoman tietoihin pääsyn estämiseksi. Turvatoimia kehitetään ja mukautetaan jatkuvasti uusimman teknologian mukaisiksi. Kolmannet osapuolet voivat päästä tarkastelemaan annettuja tietoja, jotka on salattu. Sen vuoksi haluamme huomauttaa, ettei turvallista tiedonsiirtoa voida taata internetissä (esim. sähköposti). Tästä syystä arkaluonteisia tietoja ei joko pidä lähettää ollenkaan tai ne on lähetettävä suojatun yhteyden välityksellä (SSL). Jos avaat sivuja ja tiedostoja ja sinua pyydetään syöttämään henkilötietoja, on hyvä huomata, että näiden tietojen siirtäminen internetin välityksellä ei välttämättä ole turvallista ja että vaarana on, että luvattomat henkilöt voivat tarkastella ja muuttaa tietoja.

  

5. Evästeet
Kun vierailet verkkosivustollamme / käytät työkalujamme/palvelujamme, tietokoneellesi voidaan tallentaa tietoa evästeiden muodossa. Tällaisia evästeitä käytetään ainoastaan verkkosivustojen toiminnan varmistamiseen. Muita evästeitä (esim. liittyen verkkosivuston käyttöön) luodaan ainoastaan suostumuksesi perusteella (ks. Evästekäytäntö). Voit myös päättää olla hyväksymättä evästeitä selaimesi asetuksissa. On kuitenkin hyvä huomata, ettet tällöin välttämättä pysty täysin käyttämään useita tämän verkkosivuston/työkalujen/palvelujen toimintoja.

 

6. Webtrends Infinity

Tällä verkkosivustolla käytetään Webtrends Inc:in Webtrends Infinity -verkkoanalyysityökalua (jäljempänä: Webtrends). Webtrends käyttää sivustollamme evästettä, joka luodaan vain suostumuksellasi.
Tallennettavat tiedot koskevat ainoastaan vierailun päivämäärää ja aikaa, vierailtuja sivuja, kohdistimen käyttöä verkkosivustolla, käytettyjä sivutoimintoja sekä verkkosivustoa, jolta olet siirtynyt Continentalin sivustoille. IP-osoitteesi siirretään anonyymisti ja sitä käytetään ainoastaan maantieteellisen sijainnin määrittämiseen kaupungin tarkkuudella. Verkkosivuston yksittäisen kävijän henkilöllisyyttä ei siis pystytä milloinkaan selvittämään. 


7. Google Analytics

Tällä verkkosivustolla käytetään Google Inc:in (jäljempänä: Google) Google Analytics -verkkoanalyysityökalua. Google Analytics käyttää evästeitä, jotka ovat tietokoneellesi tallennettavia tekstitiedostoja ja joiden avulla verkkosivusto voi analysoida, miten käyttäjät käyttävät sivustoa. Evästeen luomat tiedot näiden verkkosivustojen käytöstäsi siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa.

Jos IP-osoitteen anonymisointi on aktivoitu, Google lyhentää/anonymisoi Euroopan unionin jäsenvaltioiden sekä Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen muiden osapuolten kohdalla IP-osoitteen viimeisen oktetin. Vain poikkeustapauksissa täydellinen IP-osoite lähetetään Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin, jossa se lyhennetään. Tällä verkkosivustolla käytetään aktiivista IP-osoitteen anonymisointia. Google käyttää näitä tietoja verkkosivuston ylläpitäjän puolesta arvioidakseen verkkosivuston käyttöäsi, laatiakseen verkkosivuston käyttöä koskevia raportteja verkkosivuston ylläpitäjälle ja tarjotakseen muita verkkosivuston toimintaan ja internetin käyttöön liittyviä palveluja verkkosivuston ylläpitäjälle.

Google ei yhdistä IP-osoitettasi muihin hallussaan oleviin tietoihin. Sivustollamme olevia evästeitä käytetään ainoastaan suostumuksellasi. Voit myös estää evästeiden tallentamisen pysyvästi tekemällä tarvittavat muutokset selaimesi asetuksissa. Haluamme kuitenkin huomauttaa, ettet tällöin välttämättä pysty täysin käyttämään tämän verkkosivuston kaikkia toimintoja. Voit myös estää Googlea keräämästä ja käyttämästä tietoja (evästeitä ja IP-osoitteita) lataamalla ja asentamalla selaimen liitännäisen, joka löytyy osoitteesta: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Verkkosivustomme evästeet tallennetaan ainoastaan suostumuksellasi. Voit myös estää evästeiden tallentamisen pysyvästi tekemällä tarvittavat muutokset selaimesi asetuksissa. Haluamme kuitenkin huomauttaa, ettet tällöin välttämättä pysty täysin käyttämään tämän verkkosivuston kaikkia toimintoja.

 

8. Jakaminen sosiaalisissa verkostoissa:

Jos käytät verkkosivustollamme jaa-toimintoa, kyseiseen sosiaalisen median palveluun ei välitetä henkilötietoja. Jos käytät omaa profiiliasi jakaaksesi verkkosivustomme sisältöä, meillä ei ole mitään vaikutusta näiden verkostojen keräämien tietojen sisältöön tai laajuuteen. Tässä yhteydessä sovelletaan kyseisten sosiaalisten verkostojen käyttö- ja yksityisyyskäytäntöjä.

  

9. iFramingin: 

Upotamme iFramingin kautta videoita verkkosivustollemme. Kolmansien osapuolten verkkosivustojen ulkoista sisältöä voidaan iFramingin kautta esittää upotteina verkkosivustomme määrätyillä alueilla.

 

Verkkosivustollemme on upotettu videoita seuraavilta kolmansien osapuolten verkkosivustoilta:


YouTube:
Tätä verkkosivustoa, josta upotetaan videoita iFramingin kautta, ylläpitää YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Yhdysvallat.

Napsauttamalla videoita ne merkitään YouTube-logolla. YouTuben tietosuojailmoitus löytyy [täältä].

 

Jos vierailet jollain verkkosivustoistamme, johon on upotettu videoita, Internet Explorer ei luo automaattisesti linkkiä soveltuvan verkoston palvelimelle. Napsauttamalla upotettua videota annat suostumuksesi yhteyden luomiseen edellä mainitulle verkkosivustolle ja sille, että tämä verkkosivusto tallentaa evästeitä. Napsauttamalla upotettua videota tieto siitä, että olet vieraillut verkkosivustollamme, lähetetään automaattisesti edellä mainitun verkkosivuston ylläpitäjälle ja edellä mainittu verkkosivusto tallentaa evästeitä.

 

Jos olet kirjautunut edellä mainitulle verkkosivustolle vieraillessasi verkkosivustollamme, siirrettävät tiedot yhdistetään käyttäjätiliisi. Jos haluat estää verkostoa yhdistämästä tietoja tällä tavalla käyttäjätiliisi, kirjaudu ulos kyseisestä verkostosta ennen kuin napsautat videota.

Vaikka et olisi edellä mainitun verkkosivuston jäsen tai et olisi sillä hetkellä kirjautunut sisään, edellä mainitun verkkosivuston ylläpitäjä voivat tallentaa tietosi napsautettuasi videota. Emme pysty vaikuttamaan kolmansien osapuolten evästeiden tallentamiseen tai edellä mainitun verkkosivuston keräämien tietojen sisältöön ja laajuuteen tai siihen, miten näitä tietoja käytetään. Jos haluat lisätietoa, lue edellä mainitun verkkosivuston yksityisyyskäytännöt.

Related Topics
Since 1915.
General Tire. A brand of Continental.