EU-Rengasmerkintä

Jotta tiedot polttoainetaloudellisuudesta, märkäpidosta ja vierintämelusta saataisiin standardoitua, päätti Euroopan unioni ottaa käyttöön pakollisen merkinnän uusille HA, SUV ja 4x4 renkaille. Marraskuusta 2012 alkaen, standardoitu rengasmerkintä tuli voimaan Euroopassa. Merkinnän tarkoituksena on antaa loppukäyttäjille joitakin oleellisia tietoja auttamaan häntä uusien renkaiden valinnassa. Merkintä koskee ainoastaan renkaita, jotka on valmistettu 1.7.2012 alkaen (DOT 2712).

 • Märkäpito (Jarrutusmatka märällä asfaltilla)

 • Polttoainetaloudellisuus

 • Vierintämelu (Ulkoinen)

Safety

Märkäpito (Jarrutusmatka märällä asfaltilla)

Renkaan märkäpito on yksi tärkeimmistä renkaiden turvallisuuskriteereistä ja se kertoo sen, kuinka tehokkaasti auto pystytään pysäyttämään märällä asfaltilla. Luokituskategoriat vaihtelevat A:sta G:hen. Kategoriat D ja G eivät ole käytössä. Kategorioiden välinen ero on käytännössä auton mitta kasvaen 3 - 6 m/ porras jarrutettaessa 80 km/ tuntinopeudesta pysähdyksiin.

Kategorioiden A ja F välinen ero on huomattavan suuri, 18 metriä.

Fuel efficiency

Polttoainetaloudellisuus

Energiatehokkuuden tehtävänä on pienentää sekä hiilidioksidipäästöjä että polttoaineenkulutusta. Luokituskategoriat alkavat A:sta (vihreä) ja päätyen G:hen (punainen). Kategoria D ei ole käytössä. Kategorioiden välinen laskelmallinen kulutusero alkaa 0.10 litrasta edeten 0.15 litraan/ 100 km/ porras koskien autoa, jonka polttoaineenkulutus on 6.6 l/ 100 km.   

Noise

Vierintämelu (Ulkoinen)

Renkaiden aiheuttamaa ohiajomelua mitataan desibeleissä. Mustien palkkien määrä kuvaa melun määrää. Mitä useampia palkkeja on, sitä voimakkaampaa on myös ohiajomelu. Mitattu arvo ilmoitetaan myös dB-luvulla.

 

Tähdennettävä, että tosiasialliset polttoainesäästöt ja tieturvallisuus riippuvat erittäin paljon kuljettajan käyttäytymisestä ja erityisesti, että:

 • taloudellisella ajotavalla voidaan vähentää polttoainekulutusta huomattavasti,
 • rengaspaine olisi tarkistettava säännöllisin väliajoin märkäpidon ja polttoainetaloudellisuuden optimoimiseksi,
 • pysähtymismatkan edellyttämää turvaväliä olisi aina noudatettava tarkasti.
 

Katsaus

 • Continental suhtautuu myönteisesti uuteen merkintään ja on aktiivisesti mukana parantamassa kuluttajavalistusta renkaiden myyntipisteissä.
 • Viimeistään marraskuusta 2012 alkaen renkaanostajat saavat lisätietoa renkaiden polttoainetaloudellisuudesta, märkäpidosta ja vierintämelusta renkaisiin kiinnitettävän rengasmerkinnän avulla. 
 • Kategorioiden välinen, laskennallinen kulutusero alkaa 0.10 litrasta edeten 0.15 litraan/ 100 km/ porras, koskien autoa, jonka kulutus on 6.6 l/ 100 km.  Renkaan märkäpito-luokituksessa ero kategorioiden välillä on käytännössä autonmitan (3 - 6 m) pituus jarrutusmatkassa märällä asfaltilla 80 km tuntinopeudesta pysähdyksiin.
 • Autolehtien rengastestit ovat jatkossakin tärkeä tietolähde loppukäyttäjille, koska testeissä mitataan yleensä noin 12 erilaista osa-aluetta. EU:n rengasmerkinnässä on vain 3 kriteeriä.
 • Talvirengasmerkintöjen informatiivinen arvo on rajoitettu > talviominaisuudet eivät näy ja arvot osittain ristiriidassa EU:n luokitusten myöntämisperusteiden kanssa.
 • Merkintä koskee ainoastaan renkaita, jotka on valmistettu 1.7.2012 alkaen (DOT 2712).
 • Jos haluat lisätietoa, ota yhteyttä lähimpään rengasliikkeeseesi tai siirry sivulle www.tyre-label.com
Since 1915.
General Tire. A brand of Continental.